Regulamin

GRANDA
Rejestrując się w naszym sklepie i składając zamówienie akceptujesz zasady zawarte w regulaminie.

REGULAMIN
Sklep internetowy granda.pl (zwany dalej: GRANDA) prowadzony jest przez: PASCON Michał Paszotta, z siedzibą w Olsztynie ulicy Barcza 8 lok.1 10-685 Olsztyn wpisaną do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem identyfikacyjnym REGON 281600541, NIP 7393380769.

INFORMACJE OGÓLNE
1. GRANDA prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szczegóły na temat oferty sklepu, aktualnych cen i bieżących akcji promocyjnych dostępne są na stronie 
www.granda.pl.

2. Składanie zamówień odbywa się wyłącznie przez stronę granda.pl.

3. Kupujący będący konsumentem ma możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Dokładne informacje o zasadach zwrotu towarów opisane są w sekcji ZWROTY I REKLAMACJE.

 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. 
Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, dokładnego adresu zamieszkania oraz adresu dostawy (jeżeli jest różny od adresu zamieszkania). Klient, który chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest przy zamówieniu zaznaczyć odpowiednią opcję i podać wymagane dane.
2. Celem złożenia zamówienia Klient może zarejestrować się jako użytkownik w sklepie bądź dokonać jednorazowych zakupów jako gość.
3. Zamówień mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie. Osoby małoletnie mogą dokonać zamówień za zgodą rodziców lub przedstawiciela ustawowego.
4. Podane przez Klienta adres e-mail oraz telefon kontaktowy mogą zostać wykorzystane do kontaktu w procesie realizacji zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość na wskazany adres e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych promocją.

PŁATNOŚCI

1. Płatności obsługiwane są przez portal przelewy24.pl, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

PRZESYŁKA I CENY
1. Przesyłki zamówionego w GRANDA towaru realizowane są za pośrednictwem firmy DPD oraz Inpost.
2. Realizacja zamówienia poprzez wysłanie paczki na wskazany przez klienta adres następuje:
a. w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze (paczka pobraniowa) - dzień po otrzymaniu zamówienia,
b. w przypadku zamówienia płatnego przelewem elektronicznym (przedpłata) - dzień po zaksięgowaniu wskazanej kwoty na rachunku bankowym GRANDA.
3. W wyjątkowych okolicznościach realizacja zamówienia i wysyłka paczki może nastąpić w terminie późniejszym, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze lub od dnia zaksięgowania wskazanej kwoty przy przedpłacie. O opóźnieniu dłuższym niż 3 dni Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem adresu e-mail, który wskazał przy zamówieniu.
4. Koszt wysyłki:
a. paczkomat przedpłata - 9,99 zł,
b. przesyłka kurierska przedpłata - 15 zł.
c. przesyłka kurierska płatność przy odbiorze - 20 zł.
5. Przesyłki zgodnie z obowiązującym cennikiem realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
6. Jeśli zamawiający nie odbierze przesyłki za pobraniem, GRANDA zastrzega sobie możliwość powtórnej wysyłki wyłącznie po przedpłacie lub odmowy powtórnej wysyłki.
7. Jeśli zamawiający nie odbierze przesyłki po dokonanej przedpłacie, GRANDA zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów powtórnej wysyłki.
8. Wszystkie ceny na stronie granda.pl (towarów, kosztów przesyłki i inne) są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
9. Przedpłatę jak i inne rozliczenia ze sklepem należy realizować na następujący nr rachunku wpisując w tytule przelewu nr zamówienia, którego dotyczy przelew:
73 1050 1764 1000 0091 4795 9713
Pascon ul. Barcza 8 lok 1, 10-685 Olsztyn

ZWROTY I REKLAMACJE
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" z towaru zakupionego w sklepie granda.pl Klient może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Zwrot jest przyjmowany tylko wtedy, gdy produkt nie był w jakikolwiek sposób naruszony i uszkodzony. 
3. Granda.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. W razie zadeklarowanej chęci wymiany towaru, koszt wysyłki nowego towaru ponosi Klient.
4. Każdy Klient ma możliwość złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego produktu. 
5. Towar wadliwy, uszkodzony fabrycznie podlega wymianie na nowy.

6. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są indywidualnie. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
7. W przypadku uznanych reklamacji, GRANDA gwarantuje zwrot wartości produktu lub wymianę towaru. Pieniądze przesyłane są przelewem na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta.
9. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, GRANDA ponosi koszt odesłania pomylonego produktu.
10. W każdym przypadku odesłania towaru do GRANDA (zwrot, wymiana na zasadach ogólnych, reklamacja) w celu przyśpieszenia procesu rozpatrywania reklamacji, można powiadomić o tym GRANDA drogą mailową: granda@granda.pl, w celu uzgodnienia warunków wymiany bądź zwrotu pieniędzy za towar.
11. Do towaru należy dołączyć otrzymany rachunek/fakturę oraz pisemną informację zawierającą dane kontaktowe, a w przypadku zwrotu lub reklamacji z żądaniem zwrotu pieniędzy - numer rachunku bankowego.
12. Do odsyłanego towaru należy dołączyć informację na temat przyczyn zwrotu/wymiany/reklamacji wraz ze wskazaniem oczekiwanych działań (zwrot pieniędzy/wymiana). Niewskazanie przez Klienta oczekiwanego działania lub niepodanie w przypadku wymiany rodzaju, rozmiaru i koloru towaru, na który ma zostać wymieniony odesłany produkt, powoduje, iż Klientowi zostaną zwrócone pieniądze za towar.
13. Towary należy odsyłać na adres:
Pascon ul. Barcza 8 lok 1, 10-685 Olsztyn

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
1. Przetwarzanie danych podanych przez Klientów sklepu granda.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane są zbierane, przechowywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby prowadzenia sklepu - realizacja zamówień, prowadzenie akcji promocyjnych i reklamowych.
2. Klient ma w szczególności możliwość wglądu, zmiany lub usunięcia danych z bazy danych bez podania przyczyn.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2020-04-01
3. W przypadku planowania zmian w Regulaminie GRANDA, poinformuje użytkowników o treści tych zmian poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 7 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.